Blue innoveren

Blue economy

De Blauwe Economie is een ecosysteem die zich door de natuurkunde en de natuur laat leiden. Zij doet dit vanaf grondstoffenselectie tot ontwikkeling van product en productie processen. Van daaruit wordt een generatieve en regeneratieve kringloop van innovaties in gang gezet. Met als resultaat duurzame product-, productie- en totaal systemen. Door technologieën te ontwikkelen voor meerdere toepassingen kunnen meerdere oplossingen en producten gegenereerd worden voor verschillende markten. Hierdoor worden risico’s verminderd en stijgt de waarde van het intellectuele eigendom aanzienlijk. In praktijk komen op de Blue Economy geïnspireerde innovaties voort uit de op techniek georiënteerde topsectoren High TechWater en Chemie en de op voedsel georiënteerde topsectoren Agri & Food en Tuinbouw.

Gunter Pauli & The Blue Economy

De Blue Economy werd voor het eerst gelanceerd door Gunter Pauli in 1994 toen door de Verenigde Naties aan hem werd gevraagd om na te denken over de business modellen van de toekomst. Gunter kwam tot meer dan 180 concrete cases waarin hij aantoont dat het mogelijk is om met respect voor de natuur en milieu meer omzet en werkgelegenheid te genereren en terwijl je nog steeds competitief kunt zijn op de wereldmarkt.