Blue Innovation

Het Blue Innovation Center biedt een omgeving en netwerk van specialisten die op een duurzame en nieuwe manier willen innoveren en oplossingen daadwerkelijk naar de markt willen brengen. Daarbij laat het netwerk zich inspireren door de filosofie van de Blue Economy.

Blue Innovaction Center

Het Blue Innovation Center biedt een omgeving en netwerk van specialisten die op een duurzame en nieuwe manier willen innoveren en oplossingen daadwerkelijk naar de markt willen brengen. Daarbij laat het netwerk zich inspireren door de filosofie van de Blue Economy.

Het concept van het Blue Innovation Center is het ontwikkelen van een platform van ondernemers die technologieën en ideeën willen initiëren en verder willen ontwikkelen. Het doel is om een ideaal ecosysteem te ontwikkelen waarin innovaties succesvol naar de markt gebracht worden en nieuwe succesvolle bedrijven ontwikkeld. Het moet een centrum zijn voor ondernemers die op zoek zijn naar kruisbestuiving en open innovatie. Een lerende omgeving met faciliteiten die met elkaar gedeeld kunnen worden.

Vaak ontbreken bij de ontwikkeling en het naar de markt brengen van een nieuwe innovatie een of enkele competenties waardoor trajecten onnodig lang duren of uiteindelijk stoppen. Het Blue Innovation Center wil waar nodig faciliteren door het delen van kennis en competenties.

Het Blue Innovation Center is geïnspireerd door het gedachtegoed van Gunter Pauli, grondlegger van de Blue Economy. De ambitie van Gunter is: 10 jaar, 100 Innovaties, 10 Miljoen nieuwe banen zoals beschreven in zijn boek ‘Blue Economy’. Het Blue Innovation Center daagt ondernemers uit om in elke nieuwe editie van het boek van Gunter Pauli minimaal vertegenwoordigd te zijn met één Innovatie vanuit NL.

Het Blue Innovation Center biedt kantoor- en productieruimte, shared facilities en een netwerk om innovatiekracht en kruisbestuiving te vergroten. Het Blue Innovation Center biedt mogelijkheden voor zowel starters als zzp’ers als bedrijven en kennisinstellingen. Van werkplek tot kantoren tot productie vierkante meters. Als ook vergader en conferentie faciliteiten.